O nama
Etno Selo Štavna je sagrađen uz pomoć Andrijevičke opštine I CHF/USAID fondova u 2004 - 2006. godini. Projekat Etno Sela je prvi projekat iz oblasti održivog turizma i ekologije i predstavlja početnu fazu razvoja eko-turizma na području Andrijevičke opštine. Značaj ovog projekta nije samo ostvarivanje ekonomskih efekata i tržišne valorizacije turističkog potencijala, već u tome što predstavlja početni korak razvoja proizvodnje zdrave hrane, domaće radinosti i drugih djelatnosti koje čine osnovni preduslov stabilnog razvoja turizma.

Od maja 2012. godine "Etno Selo Štavna" je u zakupu Guberinić Radmile iz Andrijevice.


Kontakt

Informacije: +382(0)67380532
Mobtel: +382(0)69550009
E-mail: [email protected]
Web: www.etnoselostavna.me/p>

Adresa

Etno Selo Štavna
Andrijevica 84320
Crna Gora - Evropa